ပင်မစာမျက်နာ

ဤစာမ်က္နွာမွၾကိဳဆိုပါ၏

ရည္ရြယ္ခ်က္ ။
                       ။
ဤစာမ်က္ႏွာသည္ ေကာ္ေယာ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အေၾကာင္းကို တင္ျပသြားမ်ည္ျဖစ္သည္။ ေကာ္ေယာ္၏ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံအေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ရႈခင္မ်ားကို တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ အဓိက စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ အရာမ်ားကို ဆင္ဆက္မပ်က္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

တည္ေနရာ။
                  ။
ေကာ္ေယာ္မႏုမေနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ကယားျပည္နယ္၊ ဖရူဆိုျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေဘာလခဲနယ္တြင္ အသီးသီးေနထိုင္ၾကပါသည္။

အေျခအေန။
                  ။
ေကာ္ေယာ္လူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကေသာလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္။ ဘိုးဘြားကစတင္အေျခခ်ေနရာမွာ ေဖာ္ေဘာ္ခြတ္ေခၚ ေတာင္ကတုံးတြင္ စတင္ေနရာခ်ထားျပီး ခ်က္ျမဳတ္ရာ အရပ္ျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဘိုးဘြားေဘဘီမ်ားက တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ အေျခခ်ရာမွ ဤကယားျပည္နယ္ကို ေနာက္ဆုံးေနရာ အျဖစ္ေနထိုင္ခ့ဲၾကသည္။ သဘာ၀အေျခအေနသည္ ေတာ့ေတာင္မ်ားေပါမ်ားျပီး စိမ္းလန္းစိုေျပေသာေနရာ ေဒသျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးအေျခအေန။
                      ။
ေကာ္ေယာ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အေျခအေနသည္ ၾကီးမားေသာ စီးပြားေရး မ်ားမရွိေသးေပ။ တစ္ႏွစ္စာကို တစ္ႏွစ္လုပ္ျပီး စားေသာက္ဖို႔သာရုန္းကန္ေနရေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သယဇတမ်ားတြင္းထြက္မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးကို မလုပ္ေသးေပ။ စီးပြားေရးကို အနည္းအက်ဥ္းသာ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာသီးႏွံမ်ား စပါးမ်ား ငရုပ္သီးမ်ား ေျပာင္းေခါက္မ်ား သစ္ေဆးမ်ား မွ်စ္မ်ားကို သာေရာင္းေသာ္လည္း စီးပြားေရးအျဖစ္မထြန္းကားေသးေပ။ က်န္းမာေရးအေျခအေနသည္ အေတာ္အသင့္သာရွိသည္။

ပညာေရး။
                    ။
ေကာ္ေယာ္လူမ်ိဳး၏ ပညာေရးသည္ အလြန္ပင္ေႏွာင္းေႏွးပါသည္။ ရပ္ရြာထဲတြင္ အလယ္တန္းအဆင့္ထိသာ ေက်ာင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးထားပါသည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမရွိေသးေပ။ အမ်ားအားျဖင့္မူလတန္းသာရွိပါသည္။ ပညာရွင္မ်ားသည္ တစ္ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဘာသာေရး ။
                 ။
ဘာသာေရးအေျခအေနသည္ ခရစ္ယာန္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားထဲမွ ႏွစ္ျခင္းႏွင့္ ကတ္သလစ္ဂိုဏ္ႏွစ္ဂိုဏ္ခြဲျခားပါသည္။ ကိုးကြယ္သူမ်ားမွ မသိမ္းမယိမ္းတူ ပါသည္။ ႏွစ္ျခင္းအသင္ေတာ္တြင္ အသင္းေတာ္
(၁၁)ပါးရွိျပီး၊ ကတ္သလစ္တြင္ အသင္းေတာ္ (၁၃)ပါးရွိပါသည္။

လူဦးေရ။             

 

 

 

ဤနေရာသည် ဘိုးဘွားများစတင်အခြေချခဲ့သောနေရာဖြစ်ပြီး တောင်ကတုံးလို့ ခေါ်ပါသည်။ ဤတောင်သည် မြက်ခင်စိမ်းများသာရှိပြီး

သစ်ပင်၀ါးပင်ကြီးများ ပေါ်က်ရောက်ခြင်းမရှိပေ။ နေထိုင်ရာတွင် ချမ်းစိပ်ချမ်းစိပ် ဖြစ်သည်။ နေချင်စဖွယ်ဖြစ်သောနေရာလည်းဖြစ်သည်။

 

back1.jpg