သဘာ၀ရှုခင်းပုံများ

  တချိန်တုန်းက တောင်ကတုံးမှာ အမျိုးသား ပွဲတော်ကို ကျင့်ပခဲ့သောပုံရိပ်လေးပေါ့
တောင်ကတုံးပေါ်မှမြင်ကွင်းလေးဖြစ်ပြီး ရောက်ရှိခဲ့သောသူတိုင်း ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေခံစားရတာပေါ့နော်
  တချိန်တုန်းက တောင်ကတုံးမှာ အမျိုးသား ပွဲတော်ကို ကျင့်ပခဲ့သောပုံရိပ်လေးပေါ့

 

share16.jpg

Pa kòyò Lǎ̤klô Ma̤ǎ ta̤